Duikschool van Duncan van Vliet. Webshop van Duncan van Vliet.
Nederland Zoetwater - Wieren
De Wieren (Protoctista) worden in drie subklassen onderverdeeld. Dit zijn de groenwieren, de roodwieren en de bruinwieren. De indeling is gemaakt op basis van de aanwezigheid van bepaalde pigmenten en chlorofyl. De indeling betekend niet direct dat roodwieren altijd rood zijn en groenwieren altijd groen. Alle wieren behoren tot de lagere planten, omdat ze geen wortelstelsel en geen bloemen bezitten. De enige vertegenwoordigers van de hogere planten zijn de zeegrassen. Helaas zijn deze erg zeldzaam geworden in Nederland.
 

Groot Nimfkruid
Najas marina


Sterkranswier
Nitellopsis obtus