Duikschool van Duncan van Vliet. Webshop van Duncan van Vliet.
Nederland Zoetwater - Vissen
 

Aal
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)


Kleine modderkruiper
Cobitis taenia (Linnaeus 1758)


Snoek
Esox lucius


Driedoornige stekelbaars
Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758)


Pos
Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758)


Baars
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)


Blankvoorn
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)


Snoekbaars
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)