Duikschool van Duncan van Vliet. Webshop van Duncan van Vliet.
Disclaimer
 

Deze pagina's worden onderhouden door Duncan van Vliet. Aan de inhoud van de pagina's kan geen enkel recht ontleend worden. De pagina's zijn bedoeld om bezoekers te informeren en enthousiasmeren voor alles wat met de onderwaterwereld te maken heeft. Wij streven naar een zo up-to-date en volledig mogelijke site. Dit zal echter altijd een streven blijven. Als bezoeker kunt U wel Uw bijdrage daaraan leveren door zelf te vertellen wat U van de website vindt en de opmerkingen te plaatsen via de email.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de deze site besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die op de deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Wanneer U een fout opmerkt laat het de webmaster dan even weten!

De informatie op de deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de deze site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken welke opgeslagen zijn in de BWP openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de webmaster (ook niet via een eigen netwerk of website).

Een bezoeker mag de foto's wel gebruiken in werkstukken zolang de copyright in de foto zichtbaar blijft. Indien u de foto's in een hogere resolutie wilt gebruiken, kunt u contact opnemen met Duncan van Vliet

De maker van de deze site kan er niet voor instaan dat de informatie op de deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door U wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de deze site verkregen is.