Duikschool van Duncan van Vliet. Webshop van Duncan van Vliet.
Tweekleppigen - Japanse oester / Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)
 
Foto
Algemeen
Oestersoort met een onregelmatig gevormde, vaak langwerpige schelp. De twee schelphelften zijn asymmetrisch, de ene helft is plat terwijl de andere een diepe kom vormt. De buitenkant van de schelpen is sterk geribbeld en gegroefd en vormt over elkaar heen liggende laagjes. Deze laagjes zijn erg scherp en zorgen voor veel beschadigingen aan voeten en schoenen als er over een ‘rif’ van oesters heen wordt gelopen.

Afmetingen
Tot ong. 20 cm. lang, vormt vaak ‘riffen’ met soortgenoten waarbij de scharnier van de schelp naar onderen geplaatst is. En alle individuen hun in- en uitstroom opening naar boven gericht hebben.

Kleur
Wit tot lichtbruin en grijs. Beetje vlekkerig gekleurd.

Habitat
De Japanse oester koloniseert zowel harde substraten zoals dijken, stenen etc als oorspronkelijk zachte sedimenten. Zodra er eenmaal houvast is gevonden op een lege schelp of ander steentje wat op een zandbodem ligt is een geschikte plek snel vol gegroeid met deze oester. Zowel op droogvallende platen als plekken beneden de laagwaterlijn doet de Japanner het goed.

Verspreidingen
De Japanse oester is een exoot die oorspronkelijk niet voorkwam in ons delta gebied. De laatste jaren spreidt deze soort zich in een snel tempo uit. ‘Hij heeft de inheemse oester soort, de platte of Zeeuwse oester Ostrea edule, glansrijk verdrongen omdat de Japanse oester veel beter bestand is tegen ziektes zoals Bonamiasis, schelpworm en schimmel infecties. Ook groeit de Japanse oester sneller waardoor hij ook veel gebruikt wordt in commerciële kwekerijen. De platte oester komt nog wel voor in de Grevelingen. Omdat de voortplanting van de Japanse oester bij wat hogere (zomer) temperaturen gebaat is (19 graden Celsius) is er vooralsnog een noordelijke limiet aan de verspreiding die (nog) niet voorbij de Waddenzee ligt. In de Oosterschelde is het een vrij algemene soort die langzamerhand de mosselbedden lijkt te vervangen.

Opmerking
De laatste jaren is deze soort zo sterk in aantal toegenomen dat sommigen het over een ‘plaagsoort’ hebben. Het is inderdaad een exoot die de nodige overlast veroorzaakt. Niet alleen voor recreanten is het een onwelkome gast die de weg naar het water verspert voor mensen zonder dikke zolen maar deze oester overtreft ook nog de mossel en andere schelpdieren in filtratiekracht. Dat wil zeggen dat hij o.a. meer voedseldeeltjes uit de waterkolom kan zeven. Maar ook de grote aantallen van de oester dragen bij aan de grote filtratie capaciteit. Aangezien de Japanse oester ook larven van (voornamelijk andere) schelpdieren uit het water kan filteren zou dit weer een mechanisme kunnen zijn voor verdere uitbreiding van de eigen soort.

Gebied
 • Grevelingen
 • Oosterschelde
 • Noordzee

 • Fotograaf
  Mat Vestjens

  Tekst schrijver
  Iris Hendriks

  Vertaler
  Iris Hendriks