Duikschool van Duncan van Vliet. Webshop van Duncan van Vliet.
Wieren - Vederwier / Bryopsis plumosa 
 
Foto
Algemeen
Vederwier is een veervormig vertakt groenwier. Het is een zeer teer wiertje, dat vrij algemeen voorkomt. Op de hoofdtak (thallus) staan de zijtakjes min of meer tegen over elkaar.

Afmetingen
Het is ± 10 cm groot. Vaak zijn de stenen in grote getalen begroeid met het Vederwier.

Kleur
Vederwier is donker groen van kleur en soms ook licht groen.

Habitat
Vanaf de laagwaterlijn tot aan de wiergrens ± 5 meter diep, op stenen.

Verspreidingen
Ze komen algemeen voor in de Noordzee en de Oostzee.

Opmerking
Met name in deze wiersoort vind men de Groene wierslak (Elysia viridis), Groene rolsprietslak (Hermea dentritica) en Slanke rolsprietslak (Hermea bifida). Vederwier wordt vaak verward met Onregelmatig vederwier, hierbij staan de zijtakjes onregelmatig tegenover elkaar.

Gebied
 • Oostzee
 • Noordzee
 • Oosterschelde
 • Grevelingen

 • Fotograaf
  Mat Vestjens

  Tekst schrijver
  Duncan van Vliet

  Vertaler
  Duncan van Vliet